SHIGETOMO SUZUKI

1956 東京生まれ
1977 東京藝術大学美術学部
絵画科油画専攻入学
1978 ヨーロッパ外遊
1979 グループ展 (銀座)
十字屋ギャラリー
1981 東京藝術大学美術学部
絵画科油画専攻卒業
1984 個展(銀座)
川上画廊
1993 2人展(春日部市)
ギャラリーフジ
1996 個展 (銀座)
資生堂ギャラリー
1996 八月会展(銀座)
日動画廊
1996 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
1997 八月会展(銀座)
日動画廊
1997 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
1998 八月会展(銀座)
日動画廊
1998 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
1999 八月会展(銀座)
日動画廊
1999 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2000 個展 (銀座) 
ギャラリーミリュウ
2000 八月会展(銀座)
日動画廊
2000 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2001 八月会展(銀座)
日動画廊
2001 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2002 個展 (銀座) 
ギャラリーミリュウ
2002 八月会展(銀座)
日動画廊
2002 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2003 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2004 2人展 (越谷市)
ギャラリー恵風
2004 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2005 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2006 2人展 (越谷市)
ギャラリー恵風
2006 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2007 個展 (銀座) 
ギャラリーミリュウ
2008 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2009 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2010 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2011 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2012 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2013 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2014 2人展 (ロンドン) 
anise gallery
2014 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
2015 ミニヨン展(銀座) 
日動画廊
E-mail iwana.0101@gmail.com
Back to top